Informacja o opłatach

Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 23 marca 2024 r.

1. Opłata ogrodowa – 1,11 zł za 1 m2 powierzchni działki, w tym 0,13 zł partycypacji na rzecz PZD i OZ.

2. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki.

3. Opłata ogrodowa energetyczna - 21 zł od działki.

4. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki.

5. Opłata za wywóz śmieci - 200 zł od działki.

Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 580 zł. Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.
Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2024 r. 
Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
(tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...)
lub wyjątkowo do kasy ogrodu.

6. Cena energii elektrycznej w 2024 r. - 0,88 zł. za 1 kWh