Festyn z okazji Dnia Działkowca

Zgodnie z planami i z wieloletnią tradycją w dniu 27 sierpnia 2022 r. odbyły się Ogrodowe Dożynki – w formie corocznego festynu Dnia Działkowca.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Prezes Zarządu Joanna Domaszek. W swoim wystąpieniu po przywitaniu wszystkich działkowców naszego ogrodu, a w szczególności nowych użytkowników działek, którzy pierwszy raz uczestniczą w naszym święcie, również zaproszonych gości: Panią Danutę Sompolińską - przedstawicielkę PZD Okręgu Pomorskiego w Gdańsku, Pana Jarosława Kłodzińskiego - radnego naszego miasta oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Naszego Ogrodu.
W części oficjalnej przekazano nam list, który otrzymaliśmy z Okręgu, który został odczytany przez Panią Danutę Sompolińską.
 Dokument_2022-08-29_211419_1png
Fot. powyżej list okolicznościowy z Okręgu.


IMG20220829212007jpg
Fot. powyżej - talerz okolicznościowy otrzymany wraz z listem z Okręgu

Przy okazji, w obecności działkowców, Pani Prezes wyraziła podziękowania również:
  • działkowiczom: Panom Kazimierzowi Tomal i Markowi Kalbarczykowi, za wykonanie przeglądu i konserwację stacji transformatorowej,
  • użytkownikom działek którzy włączają się do prac na naszym ogrodzie,
  • Panom gospodarzom, którzy także przyczyniają się do tego aby ogród ładnie wyglądał i nie utonął w śmieciach,
  • Panu konserwatorowi za fachową obsługę urządzeń na terenie ogrodu,
  • Paniom które służą pomocą w kuchni w czasie trwania uroczystości,
  • Członkom Komisji Rewizyjnej i wszystkim którzy pomagali w organizacji uroczystości.

W dalszej części oficjalnej uroczystości, na wniosek Komisji Lustracyjnej Ogrodu, wręczono nagrody przyznane dla użytkowników najlepiej zagospodarowanych działek w trzech kategoriach: ogrodowa, ogrodowo-rekreacyjna, rekreacyjna.

1. Kategoria „działka ogrodowa”
1 miejsce — działka nr 704/alejka 17
2 miejsce — działka nr 211/alejka 6
3 miejsce — działka nr 980/alejka Lipowa


2. Kategoria „działka rekreacyjno-ogrodowa”
1 miejsce — działka nr 56/alejka 3
2 miejsce — działka nr 928/alejka 21
3 miejsce — działka nr 18/alejka 2


3. Kategoria „działka rekreacyjna”
1 miejsce — działka nr 547/alejka 15
2 miejsce — działka nr 97/alejka 4
3 miejsce — działka nr 1190/alejka Lipowa

Doceniając wysiłek działkowców wkładany w estetykę i jej zagospodarowanie zarząd przyznał również wyróżnienia: działki o nr: 462/12, 482/12, 930/21, 969/21, 1162/24, 764/18, 825/19, 925/21, 983/Lipowa, 1187/Lipowa, 199/6, 692/17, 1176/24, 1084/Cisowa


W ramach zapowiadanej zbiórki charytatywnej na rzecz Pawła udało nam się uzbierać dzięki Państwa ofiarności i aktywności kwotę 2300 zł.
Zachęcamy do dalszego wspierania Pawła!
Dokument_2022-08-29_211455_1png

Artykuły spożywcze, które pozostały po organizacji uroczystości przekazaliśmy zwyczajowo do hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni.


Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia: Galeria