Estetyka działek naszego Ogrodu


Szanowni Działkowcy


W związku z ruszeniem wegetacji, Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni przypomina o obowiązkowym prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych roślin m.in. o cyklicznym wykaszaniu trawników.
W myśl § 67 regulaminu PZD Działkowiec obowiązany jest do dbania o estetyczny wygląd działki oraz do utrzymywania w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach. Natomiast w przypadku działka przylega tylko z jednej strony działkowiec zobowiązany jest do dbania na całej szerokości ww. urządzeń.
Nieprzestrzeganie przez Działkowców przepisów porządkowych stanowi przesłankę uporczywego i rażącego wykraczania przeciwko porządkowi ogrodowemu – co może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej w myśl art. 36 ust 3 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zarząd ROD im. Mikołaja Reja Gdynia