Eliminacja zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie i jego otoczeniu

Informacja dot. eliminacji zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie i jego otoczeniu


W związku z przesłanym przez Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pismem dot. zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie oraz jego otoczeniu – Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje o konieczności eliminacji wystąpienia zagrożeń ze strony:

 1. Ptaków, w tym gołębi;
 2. Dzikiej zwierzyny;
 3. Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet;
 4. Balonów, lampionów, ogni sztucznych;
 5. Latawców, paralotni, lotni, itp.;
 6. Obiektów budowlanych;
 7. Drzew i krzewów.

W związku z tym:

 1. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
  1. Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
  2. Hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
 2. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na działkach w rejonach podejść do lądowania mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

Nieprzestrzeganie w/w zaleceń wynikających z obowiązującego prawa podlega karom w nim określonych – do kary pozbawienia wolności włącznie.