Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

Już tylko miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Uruchomiona 1 lipca ubiegłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc walczyć ze smogiem i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Właściciel lub zarządca budynku powinien zgłosić do niej posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków, także niemieszkalnych. Zatem deklarację muszą złożyć również zarządy ROD – w przypadku budynków (np. świetlic) podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itp. Również działkowcy posiadający altany wyposażone np. w kominki, kozy, bojlery elektryczne, mają obowiązek dokonać takiego zgłoszenia i co ważne - muszą to zrobić samodzielnie. Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw, które funkcjonowało przed 1 lipca 2021 r. czas mamy do 30 czerwca 2022 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła (uruchomionego po 1 lipca 2021 roku) termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
  • w formie elektronicznej samodzielnie przez Internet na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl) bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); aby deklarację złożyć tą drogą trzeba jednak mieć profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny,
  • wypełniając papierową deklarację, którą należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (zanieść osobiście lub wysłać pocztą).
Uwaga! Zarządy ROD oraz działkowcy wypełniają Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne. Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kwota może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami o pomoc udostępniamy wzór wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Link do pliku z przykładowym wypełnieniem deklaracji - Wzór