Cena energii elektrycznej w 2022 r.

Cena energii elektrycznej w 2022 r. - 0,85 zł. za 1 kW.
Rachunki za indywidualnie zużytą energię elektryczną na działce należy regulować w cyklu kwartalnym. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe Ogrodu:
   58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
lub wyjątkowo w kasie Ogrodu.
Jeżeli zostanie uwolniony podatek VAT i akcyza, ceny energii mogą wzrosnąć.