Bramy w okresie letnim

W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych). Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony. Wjazd samochodami o większej masie wymaga uzyskania zgody Zarządu.
Zasady powyższe wynikają z Uchwały z dnia 07.04.2018 r. nr 10/2018 Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni.

W bieżącym roku bramy zostaną otwarte od dnia 15.04.2021.