Bramy Ogrodu w nowym sezonie

W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych).
Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony. Wjazd samochodami o większej masie wymaga uzyskania zgody Zarządu.
W bieżącym roku bramy zostaną otwarte od dnia 07.04.2022 r.