BRAMA OGRODU OD UL. ZIELONEJ

Drodzy Działkowcy!

Ze względu na Wasze prośby postanowiliśmy zamykać bramę od ul. Zielonej tylko w czwartki.
W pozostałe dni dla osób posiadających przepustki i klucze brama będzie możliwa do samodzielnego otwarcia, tak jak dotychczas.

Zarząd ROD