Brak rozstrzygnięcia przetargu na zakup i wymianę liczników energii oraz ponowne jego ogłoszenie

Zgodnie z określonymi warunkami Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Stwierdziła, że jedna ze złożonych ofert zostaje odrzucona ze względu na przekroczenie terminu złożenia oferty. Dwie pozostałe oferty natomiast spełniały warunki formalne, ale zostały odrzucone ze względu na przekroczenie środków przeznaczonych na ten cel.
W związku z tym zostaje opublikowane kolejne ogłoszenie o przetargu. Termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 15.10.2022 r. do godz 11.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.30. Wybór ofert 18.10.2022 r. godz 17.00.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie ogrodu:
http://www.rod-mikolajareja-gdynia.pl/