Awaria trafostacji

Ze względu na awarię (w dniu 19 sierpnia) trafostacji zasilającej nasz Ogród - na terenie naszego Ogrodu brak jest energii elektrycznej i wody ze studni głębinowych (ich pompy zasilane są energią elektryczną). Taka sytuacja utrzyma się do czasu wymiany uszkodzonego transformatora.
Zarząd czyni usilne starania, aby awarię usunąć do czwartku 23 sierpnia.