Awaria systemu nawadniania

W dniu 3 września 2017 r. nastąpiła awaria systemu nawadniania ROD Reja w Gdyni. System został wyłączony.
Przyczyną usterki było uszkodzenie trójnika na rurociągu zasilającym. Po rozkopaniu ziemi zarząd ROD podjął decyzję o wymianie trójnika oraz o założeniu dodatkowego zaworu na rurociągu. Usprawniło to pracę cały system nawadniania oraz - w przyszłości - pozwoli na pełną kontrolę przepływu wody do poszczególnych rejonów nawadniania i umożliwi ciągłą pracę systemu w przypadku mniejszych awarii.

img_20170909_101030jpg