Apel do działkowców.

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni, prosi Działkowców o składanie wniosków o uwzględnienie w nowo opracowywanym planie ogólnym Miasta Gdyni, istnienia i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w niezmienionych granicach.


Wnioski należy składać do 10.05.2024 r. w postaci papierowej na adres: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, lub elektronicznie na adres: sekretariat@bpp.gdynia.pl, lub przez platformę ePUAP.


Druki wniosków do pobrania w biurze Zarządu ROD w dniu 09.05.2024 r. w godz. 15.00 - 16.00, oraz za pośrednictwem strony: https://docs.google.com/document/d/1HYbRGD0Tt3RxssaXDemsxk56qhMJUsRB/mobilebasic