Aktualne stawki opłaty za użytkowanie działki uchwalone podczas komisarycznego walnego zebrania ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni

Podczas walnego zebrania ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni przeprowadzonego przez organ komisaryczny, zapadły uchwały ustanawiające aktualne opłaty za użytkowanie działki w naszym Ogrodzie.

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje, że na Komisarycznym Walnym Zebraniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku uchwalono nową stawkę za użytkowanie działki w roku 2020 w wysokości 2,19 zł za 1 m2 powierzchni działki.

Na wysokość opłaty za 1 m2 składają się:
- dzierżawa działkowa – 1,04 zł;
- wywóz śmieci    – 1,00 zł;
- zużycie wody    – 0,10 zł;
- opłata energetyczna – 0,05 zł;

Dla działki o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 657 zł płatna w terminie do 30 września br.

W przypadku braku Państwa wpłat do końca maja w formie zaliczki, proszę doliczyć odsetki. Informacji w sprawie ich wysokości udziela skarbnik ogrodu (skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl)